Nieuws

Nieuws

Visie 2022-2025

Tijdens een extra Algemene Ledenvergadering op 31 oktober is door de leden de Visie 2022-2025 vastgesteld. Dit document geldt als leidraad voor de komende periode waar we met elkaar aan willen werken.

Voor de volledige tekst: kijk hier.

Nieuwe nummers

Onder leiding van onze nieuwe dirigent, Guido van Houdt, zijn we voortvarend begonnen aan het instuderen van nieuwe nummers. Op dit moment zijn we bezig met ‘Nights on Broadway’ van de Bee Gees, ‘True Colours’ van Cindy Lauper en ‘Something Inside So Strong’ van Labi Siffre. 

X