Over ons

Over ons

Nadat Sonja Dietz en Linda Koster in het voorjaar van 2011 het Amsterdamse koor ‘Lust for Life’ op televisie hadden gezien en vervolgens het Amerikaanse koor ‘Young at Heart’ hadden zien optreden werden ze zo enthousiast dat ze besloten dat er ook in Arnhem een seniorenpopkoor moest komen. 

In diverse bladen werden advertenties geplaatst voor een gemengd 50+ popkoor. Ze dachten daarbij aan zo’n 20 tot 25 leden. Het liep echter zo storm dat op de kennismakingsavond voor geïnteresseerden zo’n 60 mensen aanwezig waren. Op 12 september 2011 werd ‘One Life Live It’ opgericht en startte het koor met zo’n 40 leden.

Onder de bezielende leiding van dirigente José Brands werd iedere week gerepeteerd en uiteindelijk leidde dit in het najaar van 2014 tot het eerste concert. In woonzorgcentrum Vreedenhoff presenteerde het koor zich aan de buitenwereld. Daarna volgden nog diverse andere concerten. In november 2016 vond in de aula van het Olympus College in Arnhem het eerste lustrumconcert plaats. En in november 2018 vond in de Waalse Kerk in Arnhem een concert plaats, samen met het ‘Herenakkoord’.

Inmiddels heeft het koor zo’n kleine 50 liederen op haar repertoire staan en zijn er wekelijks zo’n 35 mensen aanwezig op de repetitieavond om nieuwe liederen in te studeren en het bestaande repertoire te verfijnen. 

Sinds maart 2022 is Guido van Houdt onze nieuwe dirigent, nadat José Brands van haar welverdiende pensioen is gaan genieten.