Steminventarisatie

Steminventarisatie

Uitleg steminventarisatie Koor One Life Live It

Als u interesse heeft om bij ons koor te komen zingen wordt er gedurende de oriëntatietermijn van 3 weken een steminventarisatie gedaan.

Waarom deze steminventarisatie?

Er zijn drie redenen waarom we steminventarisaties organiseren.

Preventie stemschade

Op popkoren is de gemiddelde koorzangervaring bij aanvang van het lidmaatschap soms klein en strekt deze niet verder dan zingen op de fiets, onder de douche of met de (klein)kinderen. Op zich is weinig of geen zangervaring voor ons koor geen probleem, alleen ligt bij popkoren veel nadruk op enthousiasme en power, waarmee je, door onoordeelkundig gebruik, je stem zou kunnen overbelasten. Het is dus goed te weten tot hoever je zangtechnisch kunt gaan. Komt daar nog bij dat wanneer men bijvoorbeeld als lage stem in de hoge stemgroep terecht komt of andersom, de risico’s op incidentele of zelfs structurele stemschade groot is. Het gevoel tot hoever je kunt gaan ontwikkel je vooral door het simpelweg te gaan zingen en weten waar je op moet letten. Het risico van indelen in de verkeerde groep kunnen we voorkomen door een steminventarisatie te houden, die er dus deels op gericht is zo goed mogelijk de juiste stemsoort te bepalen.

Stemtechnische ondergrens

Hoewel het hoogst zelden voor komt dat mensen op basis van deze voorwaarde niet door de steminventarisatie komen kijken we ernaar of de stem zangtechnisch (met de bijbehorende muzikaliteit) aan een bepaald startpunt voldoet. Een voorwaarde om mee te zingen is dat men een voldoende muzikaal gehoor moet hebben. Hiermee wordt bedoeld dat men tonen correct kan overnemen. Ook de klank van de stem mag niet dermate afwijkend zijn, dat die stem boven het koor uit gehoord wordt. Zo zijn er nog enkele basisvoorwaarden waaraan voldaan dient te worden.

Indeling in stemgroep

Guido van Houdt, de dirigent van ons koor, heeft in de loop der jaren – speciaal voor de minder ervaren zangers – een methodiek ontwikkeld die met een redelijke zekerheid de stemgroep kan bepalen. Het bepalen van de stemsoort wordt vooral bemoeilijkt door het feit dat de meeste kandidaten een ongeschoolde stem hebben. Het bruikbare stembereik van een ongeoefende zanger zal 1 a 1,5 octaaf (toonladder) omvatten, terwijl een geoefende stem al snel de 3 octaven zal halen. Als een ongeoefende zanger geregeld gaat zingen, wordt het stembereik vanzelf groter. Het is echter lastig vooraf vast te stellen of de groei van de omvang van het bereik alleen in de hoge, in de lage of gelijk of ongelijk verdeeld over beide regionen zal gaan plaatsvinden. Het met 100% zekerheid vaststellen van een stemsoort is daardoor nog niet zo makkelijk, dus mocht later anders blijken, bestaat er altijd de mogelijkheid tot een nieuwe steminventarisatie.

De steminventarisatie zelf

We zijn ons terdege bewust van het feit dat dit spanning met zich mee kan brengen, maar wij zullen er alles aan doen om de inventarisatie zo plezierig mogelijk voor je te laten verlopen.

Guido neemt de steminventarisatie af, samen met één van de leden van de muziekcommissie. We hebben er bewust voor gekozen de belasting voor de kandidaten zo laag mogelijk te houden. De inventarisatie is op vooraf vastgestelde data en duurt 20 tot 30 minuten. We beginnen met wat loopjes naar beneden op de tekst ‘la, la, la’. Daarna eenzelfde soort loopje naar boven op dezelfde tekst (we moeten het ook niet te moeilijk maken!). Aanvullend kan het dan zijn dat er nog stemtechnische ‘speciale verrichtingen’ moeten worden gedaan. Er hoeven dus geen aria’s of andere liederen voorbereid of ten beste gegeven te worden.

Tijdens de inventarisatie wordt een en ander genoteerd. Aansluitend op de inventarisatie wordt de beoordeling met je besproken en of je voor het besluit ‘aannemen’ in aanmerking komt en bij welke stemgroep je gaat starten. We sturen een scan van het verslag van de inventarisatie naar je mailadres.

Het zal duidelijk zijn dat iemand die naar aanleiding van de steminventarisatie niet geaccepteerd wordt, helaas ook geen lid van One Life Live It kan worden.

Uitleg Steminventarisatie (416 downloads )